پیامهای یک کارآفرین -02 - امید، تلاش و باور به خرد جمعی

دسته‌بندی متفرقه
تاریخ انتشار 2 شهریور 1393

زندگی یعنی امید و حرکت، با امید، تلاش و باور به خرد جمعی، به زودی از شرکتهای عظیم کشورهای صنعتی هم موفق تر خواهید شد. استاد حاج محمد کریم فضلی بنیانگذار گروه صنعتی گلرنگ

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!