انیمیشن آموزشی تدبر سوره زلزال

دسته‌بندی مذهبی
تاریخ انتشار 3 اسفند 1398

توجه دادن انسان به مشاهده کوچکترین اعمال خیر و شر در قیامت، موضوع هدایتی سوره زلزال می باشد

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!