بازدید کودکان کار از یکی از کارخانه‌های گروه صنعتی گلرنگ (آدامس بایودنت)

دسته‌بندی هنری
تاریخ انتشار 22 خرداد 1398

بازدید کودکان کار از یکی از کارخانه‌های گروه صنعتی گلرنگ (آدامس بایودنت)

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!