لبخند کرمانشاه

دسته‌بندی متفرقه
تاریخ انتشار 19 تیر 1397

زلزله کرمانشاه با آوار ویرانگرش، غم های بسیاری را بر دل ها نشاند، چیزهای ارزشمند بسیاری را از مردم عزیز این منطقه گرفت اما نتوانست زندگی، عشق و مهربانی را از مردم ما بگیرد...

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!