پیامهای یک کارآفرین - 01 - روزهای سخت

دسته‌بندی متفرقه
تاریخ انتشار 2 شهریور 1393

روزهای سخت را به عنوان روزهای خطر ننگرید بلکه آنها را فرصتهای نیکویی برای فراگیری به شمار آورید. کونوسوکه ماتسوشیتا کارآفرین ژاپنی

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!